Vilken a-kassa tillhör jag?

Vilken a-kassa tillhör jag?

Hitta den bästa a-kassa utifrån ditt yrke med vår sammanställning av Sveriges a-kassor 2023. Arbetslöshetskassan är ett försäkringssystem som betalar ut inkomstrelaterad försäkring till sina medlemmar vid arbetslöshet. I Sverige finns det 27 stycken a-kassor med totalt över 3,5 miljoner medlemmar. Vi har sammanställt samtliga a-kassors medlemskrav, medlemskostnader och kontaktuppgifter för att du enkelt ska kunna hitta den bästa a-kassan utifrån ditt yrke.

Trygga din framtid som medlem i a kassan

Vi rekommenderar dig att bli medlem i a-kassan så fort du skrivit på ditt första anställningsavtal, då medlemsskapet ger en stor trygghet för en väldigt liten kostnad. Medlemsavgiften är i genomsnitt 137 kronor per månad och kom håg att arbetslöshet ofta är något som kommer oväntat. Tänk också på att du måste ha varit medlem i minst 12 månader innan du kan få ut full ersättning – det är alltså lika bra att gå med så snabbt som möjligt.

A-kassorna i Sverige är uppdelade utifrån branscher och yrken. Det finns dock några få undandag, Alfa-kassa och SAAK ställer inte några krav på vare sig bransch eller yrke till sina medlemmar.

De större fackförbunden i Sverige, exempelvis Unionen och Kommunal, har en egen a-kassa. I vissa fall är den helt fristående från den fackliga organisationen och i andra fall har den ett samarbete. Om a-kassan har ett samarbete med fackförbundet kan man i vissa fall få rabatt på medlemsskapet, på samma sätt ställer några fackförbund krav på att du måste vara medlem i just deras a-kassa för att få tillgång till deras inkomstförsäkring. Det gäller därmed att läsa villkoren noggrant.

Komplettera a-kassan med en inkomstförsäkring

 • Genom ett medlemskap i Unionen ingår en av marknadens bästa inkomstförsäkringar. Till skillnad mot a-kassan ger Unionens inkomstförsäkring rätt till 80 % av lönen vid arbetslöshet. Ett medlemsskap hos Unionen är därmed det perfekta komplementet till a-kassan.
 • Unionen är Sveriges populäraste fackförbund inom den privata sektorn. Vanliga yrken bland medlemmar är säljare, ekonom,  ingenjör, projektledare, administratör, chef och IT-konsult.
 • Med medlemskapet ingår ett flertal medlemsförmåner. Du kan få lönestatistik och lönecoachning inför lönesamtal. Du har även rätten till kostnadsfri juridisk rådgivning och hjälp vid förhandlingar.

Vad är ersättningen från a-kassan?

Hur stor din ersättning blir beror på hur länge du har varit medlem, hur mycket du har arbetat och vilken inomst du har haft.

En ersättningsperiod består av 300 ersättningsdagar. Har du barn under 18 år när din ersättningsperiod tar slut får du ytterligare 150 ersättningsdagar. Du kan maximalt få ersättning för fem dagar per vecka, vilket innebär i genomsnitt 22 dagar per månad.

Ersättningen är maximalt  20 020 kronor per månad, det vill säga cirka 14 500 kronor efter skatt

Du uppfyller medlemsvillkoret om du har varit medlem i en a-kassa i 12 månader. Om du även uppfyller arbetsvillkoret under din tid som medlem kan du får arbetslöshetsersättning. Arbetlöshetsersättningen är maximalt 80 % av din tidigare inkomst och maximalt 910 kronor per dag de första 100 ersättningsdagarna. 

För att få den maximala ersättningen på 910 kronor per dag måste du ha tjänat minst 25 025 kronor per månad det senaste året innan arbetslösheten. Ersättningen 910 kronor per dag innebär en månadsersättning på 20 020 kronor, det vill säga cirka 14 500 kronor efter skatt.

Från och med dag 101 sjunker ersättningen till 760 kronor per dag, men du kan fortfarande få ersättning upp till 80 procent av din lön. Från och med dag 201 sjunker ersättningsnivån till 70 procent, men fortfarande högst 760 kronor.

Grundersättningen ger dig maximalt 365 kronor per dag

Om du blir arbetslös innan du hunnit vara medlem i 12 månader kan du få ett så kallat grundbelopp på maximalt 365 kronor per dag, om du uppfyller ett arbetsvillkor. Grundbelopp kan du även få om du har varit medlem i tolv månader men inte uppfyller arbetsvillkoret inom medlemstiden. För att få ut den högsta ersättningen på 365 kronor per dag behöver du ha arbetat i genomsnitt 40 timmar per vecka i tolv månader. 

Vanliga frågor om a-kassan

Vad är a-kassan?
Arbetslöshetskassan, den så kallade a-kassan, är ett försäkringssystem som betalar ut inkomstrelaterad ersättning till sina medlemmar vid arbetslöshet. I Sverige finns det 27 a-kassor med totalt 3,5 miljoner medlemmar.
Vad är skillnaden mellan a-kassan och facket?
Huvudsyftet med a-kassan är att fungera som en försäkring, där medlemmarna får ersättning när dem blir arbetslösa.

Ett fackförbund är en organisation som organiserar arbetstagare. Fackförbunden stödjer och hjälper sina medlemmar när det kommer till löner, anställningsvillkor, arbetsmiljö, vidareutbildning och jämställdhet.

Varför ska jag gå med i a-kassan?
Skulle du klara dig utan inkomst om du plötsligt blir arbetslös? Har du en tillräckligt stor ekonomisk buffert för att exempelvis behålla ditt boende eller din bil? Genom medlemsskap i arbetslöshetskassan får du ersättning vid arbetslöshet upp till 300 ersättningsdagar. Medlemskapet ger dig en stor trygghet för en väldigt liten kostnad, den genomsnittliga medlemsavgiften för Sveriges a-kassor är endast 137 kronor per månad.
Hur mycket ersättning kan jag få från a-kassan?
Hur stor din ersättning blir beror på hur länge du har varit medlem, hur mycket du har arbetat och vilken inomst du har haft.

En ersättningsperiod består av 300 ersättningsdagar. Har du barn under 18 år när din ersättningsperiod tar slut får du ytterligare 150 ersättningsdagar. Du kan maximalt få ersättning för fem dagar per vecka, vilket innebär i genomsnitt 22 dagar per månad.

Maximalt 20 020 kronor per månad – det vill säga cirka 14 500 kronor efter skatt

Du uppfyller medlemsvillkoret om du har varit medlem i en a-kassa i 12 månader. Om du även uppfyller arbetsvillkoret under din tid som medlem kan du får arbetslöshetsersättning. Arbetlöshetsersättningen är maximalt 80 % av din tidigare inkomst och maximalt 910 kronor per dag de första 100 ersättningsdagarna.

För att få den maximala ersättningen på 910 kronor per dag måste du ha tjänat minst 25 025 kronor per månad det senaste året innan arbetslösheten. Ersättningen 910 kronor per dag innebär en månadsersättning på 20 020 kronor, det vill säga cirka 14 500 kronor efter skatt.

Från och med dag 101 sjunker ersättningen till 760 kronor per dag, men du kan fortfarande få ersättning upp till 80 procent av din lön. Från och med dag 201 sjunker ersättningsnivån till 70 procent, men fortfarande högst 760 kronor.

Grundersättningen ger dig maximalt 365 kronor per dag

Om du blir arbetslös innan du hunnit vara medlem i 12 månader kan du få ett så kallat grundbelopp på maximalt 365 kronor per dag, om du uppfyller ett arbetsvillkor. Grundbelopp kan du även få om du har varit medlem i tolv månader men inte uppfyller arbetsvillkoret inom medlemstiden. För att få ut den högsta ersättningen på 365 kronor per dag behöver du ha arbetat i genomsnitt 40 timmar per vecka i tolv månader.

Vilken a-kassa tillhör jag?
Du väljer a-kassa utifrån ditt yrke, då samtliga medlemmar i en a-kassa behöver arbeta med liknande arbetsuppgifter. Dock finns några få undantag – Alfa-kassan och SAAK ställer inga krav på vare sig bransch eller yrke.

Vi har sammanställt alla a-kassor som finns i Sverige lite längre ned på denna sida, där kan du enkelt leta upp en a-kassa som passar dig.

Hur blir jag medlem i a-kassan?
Efter att du har hittat en a-kassa som passar in på ditt yrke med vår sammanställning – gå in på a-kassans hemsida. Där kan du oftast skicka in din medlemsansökan helt elektroniskt med Bank ID på bara några minuter. Du har alltid alternativet att skriva ut en blankett som du kan skicka med post.
Hur byter jag a-kassa?

Det första du behöver göra är att begära utträde från din nuvarande a-kassa. Detta är ingen tidskrävande process utan allt du behöver göra är att kontakta din a-kassa genom att skicka ett skriftligt medelande, antingen via mail eller post. Kontaktuppgifter finner du enklast på din a-kassas hemsida. Kom ihåg att specificera om du vill byta fackförbund eller a-kassa, om du är ansluten till en a-kassa som även har ett fackförbund ansluten till sig.

Meddelandet bör innehålla följande information:

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Datum du vill att medlemsskapet ska upphöra.
 • Orsak till utträde.

Exempel på text:

”Hej,

Jag heter Karin Andersson och mitt personnummer är 123456-7890. Jag vill avslut mitt medlemsskap i er a-kassa, med slutdag 2019-01-31. Anledningen är att jag kommer övergå till Kommunals a-kassa.”

När du fått ditt utträde bekräftat återstår bara att ansöka om medlemsskap hos din nya a-kassa. Detta gör du enklast genom att besöka din nya a-kassas hemsida. Oftast går det att ansöka om medlemskap på bara några minuter genom att signera med Bank ID. Alternativt har du alltid möjligheten att ringa a-kassan och beställa hem en blankett som du kan fylla i för hand. För kontaktuppgifter till a-kassorna, se vår sammanställning lite längre ned på denna sida.

Kom ihåg: Ansök om ditt nya medlemsskap så fort du fått ditt utträde bekräftat, för att minimera risken för glapp.

Obsevera: Denna guide är generell. Din a-kassa kan ställa andra krav för att acceptera utträdet, exempelvis att du behöver fylla i en speciell blankett via a-kassans hemsida.

Hur länge kan jag få ersättning från a-kassan?
En ersättningsperiod består av 300 ersättningsdagar. Har du barn under 18 år när din ersättningsperiod tar slut får du ytterligare 150 ersättningsdagar. Du kan maximalt få ersättning för fem dagar per vecka, vilket innebär i genomsnitt 22 dagar per månad.

En ersättningsperiod inleds med sju karensdagar, du får alltså ingen ersättning dina sju första dagar. Tänk på att du kan inte räkna av mer än fem karensdagar per vecka.

Om du har arbetat under din arbetslöshet har du möjligheten att få en ny ersättningsperiod när dina 300 ersättningsdagar är förbrukade. Detta är något som din a-kassa utreder när du har cirka 50 dagar kvar av din period.

Om du inte uppfyller kravet om en ny period – prata med din Arbetsförmedling

Arbetsförmedlingen kan ordna en plats till dig i jobb- och utvecklingsgarantin. Som deltagande i detta program får du aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Din ersättningen från aktivitetsstödet motsvarar den dagpenning som du skulle fått från a-kassan. Din a-kassa beräknar din dagpenning och skickar underlaget till Försäkringskassan.

Hur mycket måste jag ha arbetat för att få a-kassa?
För att kunna ansöka om ersättning från a-kassan måste du uppfylla ett så kallat arbetsvillkor. Du uppfyller ett arbetsvillkor om du under de senaste tolv månaderna innan arbetslösheten gjort något av följande:

 • Förvärvsarbetat i minst sex kalendermånader. Alla sex månader måste innehålla minst 80 arbetade timmar.
 • Förvärvsarbetat i minst 480 timmar under sex sammanhängande kalendermånader och arbetat minst 50 timmar i varje månad.

Förklaring: Förvärvsarbete är arbete du får lön för att utföra.

Som förvärvsarbet räknas också tid med:

 • betald semester med bibehållen lönledighet som betalas av arbetsgivaren (inte sjuklön)
 • avgångsvederlag/ekonomiskt skadestånd
 • skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA)
 • anställning med lönebidrag (Lönebidrag är en ekomisk komepensation till en arbetsgivare som anställer en person med nedsatt arbetsförmåga
 • anställning inom Samhall
 • anställning med anställningsstöd
 • nystartsjobb (Nystartsjobb är ett incitament som arbetsförmedlingen vem som kan få)

Om det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret kan upp till två månader med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in.

Vilka villkor måste jag uppfylla för att få a-kassa?
1. Grundvillkor

För att få rätt till ersättning från a-kassan behöver du förutom ett arbetsvillkor och ett medlemsvillkor uppfylla tre grundvillkor. Dessa grundvillkor innabär att du måste:

 • kunna arbeta minst tre timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan
 • vara registrerad som arbetssökande på Arbetsförmedlningen
 • stå till arbetsmarknadens förfogande. Vilket innebär att du har för avsikt att arbeta och att det inte finns något hinder för detta.

2. Medlemsvillkor

För att få ersättning måste du ha varit medlem i en a-kassa under en sammanhängande period av tolv månader.

3. Arbetsvillkor

För att kunna ansöka om ersättning från a-kassan måste du uppfylla ett så kallat arbetsvillkor. Du uppfyller ett arbetsvillkor om du under de senaste tolv månaderna innan arbetslösheten gjort något av följande:

 • Förvärvsarbetat i minst sex kalendermånader. Alla sex månader måste innehålla minst 80 arbetade timmar.
 • Förvärvsarbetat i minst 480 timmar under sex sammanhängande kalendermånader och arbetat minst 50 timmar i varje månad.

Förvärvsarbete är arbete du får lön för att utföra.

Som förvärvsarbet räknas också tid med:

 • betald semester med bibehållen lönledighet som betalas av arbetsgivaren (inte sjuklön)
 • avgångsvederlag/ekonomiskt skadestånd
 • skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA)
 • anställning med lönebidrag (Lönebidrag är en ekomisk komepensation till en arbetsgivare som anställer en person med nedsatt arbetsförmåga
 • anställning inom Samhall
 • anställning med anställningsstöd
 • nystartsjobb (Nystartsjobb är ett incitament som arbetsförmedlingen vem som kan få)

Om det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret kan upp till två månader med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in.

Jag har fler frågor om a-kassan, vart ska jag vända mig?
Vi rekommenderar broschyren Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen – av Arbetslöshetskassornas Samorganisation.

Eventuella medlemsfrågor kan du ta direkt med den a-kassa som du är intresserad av att gå med i. Du hittar kontaktuppgifter till Sveriges alla a-kassor lite längre ned på denna sida.

Hitta bästa a-kassan utifrån ditt yrke

Antal a-kassor i Sverige

Genomsnittlig medlemsavgift per månad

A-kassan med lägst medlemsavgift (Elektrikernas a-kassa)

A-kassan med högst medlemsavgift (GA a-kassa)

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA)

Akademikernas arbetslöshetskassa a-kassa Logotyp

Detta är a-kassan för dig som är akademiker. Du är akademiker om du uppfyller du något av följande:

 1. har minst 180 högskolepoäng eller en kandidatexamen,
 2. studerar för närvarande och har för avsikt att ta 180 högskolepoäng eller
 3. om du är med i ett Saco-förbund, Vårdförbundet eller tidigare varit medlem hos oss.

Kostnad

100 kronor per månad.

Kontaktuppgifter

Tfn: 08-412 33 00  Fax: 08-24 78 79

E-post: registrator@aea.se  

Webbplats: www.aea.se

Arbetslöshetskassan Alfa, (Alfa-kassan)

A-kassans främsta uppgift är att betala grundbeloppsersättning till dem som inte är medlem i en annan a-kassa men även inkomstbortfallsförsäkring till alla som är anslutna till Alfa-kassan. Du kan vara med i a-kassan både som anställd och företagare.

Du kan ansluta dig till Alfa-kassan oavsett vilken bransch du arbetar inom.

Kostnad

130 kronor per månad.

Kontaktuppgifter

Tfn växel 08-463 31 50  Kundservice 0771- 55 00 99

Fax: 08-611 98 18

E-post: post@alfakassan.se   

Webbplats: www.alfakassan.se

Arbetslöshetskassan för service och kommunikation (Seko)

A-kassans verksamhetsområde är detsamma som fackförbundet Seko. Du kan bli medlem i a-kassan om du arbetar inom någon av följande branch:

– postbranschen och därtill kompletterande verksamheter, underhåll och service

– tele- och databranschen och därtill kompletterande verksamheter, underhåll och service

– järnvägstrafik och därtill kompletterande verksamheter, underhåll och service

– järnvägs-, väg- och brobyggnationer samt underhåll av dessa

– luft- och sjöfartsväsendena vad avser servicetjänster samt kanalföretag

– energibranschen och därtill kompletterande verksamheter, underhåll, anläggning och service

– försvarsområdet inklusive tillverkning, underhåll och service

– sjöfartsbranschen innefattande den svenska handelsflottan och därtill kompletterande verksamhet

– civil statsförvaltning

andra allmänna inrättningar som

– riksdagsförvaltning

– penning- och värdepappersframställning

– hovförvaltning

– arbetsmarknadsutbildning.

Kostnad

149 kronor per månad.

Kontaktuppgifter

Tfn: 020-67 80 00  Fax: 08-10 93 55

E-post: akassan@seko.se   Webbplats: www.sekosakassa.se

Arbetslöshetskassan Vision (f.d. SKTFs arbetslöshetskassa)

A-kassans verksamhet är begränsat till anställda i Sverige som arbetar med administrativa funktioner i landsting, kommuner, regioner, bolag och stiftelser inom det kommunala området. För vård, skola och omsorg gäller detta även i privatägda verksamheter.

A-kassan är även för dig som är anställd inom Svenska kyrkan, andra trossamfund och ekumeniska organisationer. 

Ingår gör även dem som är anställda vid Vision och Arbetslöshetskassan Vision.

Kostnad

115 kronor per månad.

Kontaktuppgifter

Tfn: 0771-773 800

E-post: info@akassanvision.se   

Webbplats: http://www.akassanvision.se

Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Detta är a-kassan för dig som är anställd som byggnadsarbetare eller målare samt företagare inom måleriyrket.

Som medlem i egenskap av företagare måste du arbeta inom måleri och ha ett företag med tre eller färre ägare utan andra yrkesutövare.

Kostnad

110 kronor per månad om du även är medlem i Fackförbundet Byggnads eller Svenska Målareförbundet. Om du endast är med i Byggnads a-kassa är månadsavgiften 119 kronor.

Kontaktuppgifter

Tfn: 010-601 18 00  Fax: 08-10 93 55

E-post: a-kassan@byggnads.se

Webbplats: http://www.byggnadsakassa.se

Elektrikernas arbetslöshetskassa (EAK)

Detta är a-kassan för dig som arbetar inom elteknikbranschen, det vill säga för dig som arbetar inom starkströms-, svagströms-, hiss-, service-, data-, elektronik-, larm- och energibranschen.

Kostnad

100 kronor per månad.

Kontaktuppgifter

Tfn: 0771-469 100  Fax: 08-451 65 60

E-post: eak@sef.se

Webbplats: www.elektrikernasakassa.se

Fastighets arbetslöshetskassa (FEAK)

A-kassans verksamhetsområde är begränsat till i Sverige anställda inom Fastighetsanställdas Förbunds avtalsområde enligt LOs organisationsplan 2012.

Vanliga yrken bland medlemmar är lokalvårdare, fastighetsskötare, fönsterputsare, områdes- eller kvartersvärd, elektriker, rörläggare, VVS-arbetare och sanerare.

Kostnad

115 kronor per månad.

Kontaktuppgifter

Tfn: 08-696 11 50  Fax: 08-21 96 92

E-post: a-kassan.fk@fastighets.se

Webbplats: www.fastighetsakassa.se

Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa

Detta är a-kassan för dig som är anställd tjänsteman inom finans- och försäkringsområdet eller företagare i egenskap av entreprenör inom finans- och försäkringsområdet.

Kostnad

115 kronor per månad.

Kontaktuppgifter

Tfn: 08-791 17 50  Fax: 08-796 99 60

Telefontid måndag-fredag 9-11 samt måndag och torsdag 13-15.

E-post: fragor@ffakassan.se

Webbplats: www.ffakassan.se

GS Arbetslöshetskassa

GA Arbetslöshetskassa är a-kassan för dig som är anställd inom grafisk produktion, träförädlingsindustrin, skogsbruket eller liknande verksamheter.

Exempel på branscher är annonsbyråer, bokbinderier, förlag, kuvert- och påsfabriker, lyxpappersfabriker, papp- och pappersemballagefabriker, pre-pressöfretag, redaktioner, screenföretag, skogsbruk, sågverk, tapetfabriker, tryckeier och träindindustri.

Kostnad

Medlemsavgiften är 1,6 % av din lön med ett tak vid 30 812 kronor per månad. Högsta möjliga avgiften blir därmed 493 kronor per månad.

Kontaktuppgifter

Tfn: 010-470 68 00  Fax: 08-411 93 89

E-post: kontakt@gsakassa.se

Webb: www.gsakassa.se

Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa

Hamnarbetarna a-kassa är för dig som är anställd inom hamn- och stuverinäringen alternativt om du arbetar i magasin och godsterminaler.

Kostnad

145 kronor per månad.

Kontaktuppgifter

Tfn handläggning: 031-51 54 11

E-post: kontakt@hamnakassa.se

Webb:  http://hamnakassa.se

Handelsanställdas arbetslöshetskassa (HA)

Handelsandtälldas a-kassa är för dig som är

– anställd inom detalj- och partihandel inklusive tjänstemän

– folkrörelseanställda

– cirkelledare

– anställd inom Folksams säljorganisation i Sverige

– antälld inom frisörbranschen

– musiker, kulturarbetare inom scenkonst, film, television och andra yrkesutövare inom nöjesområdet – bådeanställda som företagare

– yrkesfiskare.

Kostnad

132 kronor per månad.

Kontaktuppgifter

Tfn: 0771-666 444

E-post: akassan@handels.se

Webb: www.handels.se/akassan

Hotell- och restauranganställdasarbetslöshetskassa (HRAK)

HRAK är a-kassan för dig som är anställd inom hotell, restauranger, casinon, kaféer, konditorier, turistanläggningar, spa, bowling, catering, bingoföretag, samt andra nöjesföretag.

Kostnad

130 kronor per månad.

Kontaktuppgifter

Tfn: 0771-435 060 Fax: 08-24 70 35

E-post: akassan@hrak.se

Webbplats: http://www.hrak.se/

IF Metalls arbetslöshetskassa

A-kassan är begränsad till alla som är anställda inom en bransch som stämmer överens med fackförbundet IF Metalls verksamhetsområde.

Vanliga brancher bland medlemmar är verkstadsindustrin, läkemedelsindustrin, platsindustrin, byggnadesämnesindustrin, stålindustrin och kemiindustrin.

IF Metalls arbetslöshetskassa samarbetar med fackförbundet IF Metall som har 36 avdelningskontor som hjälper till med din inträdesansökan.

Kostnad

106 kronor per månad för dig som är medlem i både facket och a-kassan. För dig som endast är medlem i a-kassan är medlemsavgiften 116 kr per må

Kontaktuppgifter

Fax: 08-21 99 31

E-post: akassan@ifmetall.se

Webbplats:  www.ifmetall.se/akassan

Journalisternas arbetslöshetskassa

Detta är a-kassan för dig som i huvudsak arbetar med journalistiska arbetsuppgifter, antingen som anställd, företagre eller frilansmedarbetare.

Kostnad

135 kronor per månad.

Kontaktuppgifter

Tfn: 08-613 75 60  Fax: 08-613 75 63

E-post: medlemakassan@sjf.se

Webbplats: www.journalisternas-akassa.se

Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa (KAAK)

Kommunals A-kassa är för dig som är anställd hos kommun, landsting, församling och hos andra arbetsgivare som i huvudsak bedriver skatte- och avgiftsfinansierad samhällsservice. A-kassan är även för dig som är anställd inom naturbruksområdet.

Vanliga branscher bland medlemmar är funktionshinder, förskola och skola, hushållsnära tjänster, grön sektor, hälso- och sjukvård, kök- och restaurang, räddningstjänst, fastighet och underhåll, park och anläggning, trafik, trossamfund och äldreomsorg.

Kostnad

102 kronor per månad för dig som är medlem i både fackförbundet Kommunal och a-kassan. För dig som endast är medlem i a-kassan är medlemsavgiften 105 kr per månad.

Kontaktuppgifter

Tfn: 010-442 75 00  Fax: 08-31 51 09

E-post: Adresser finns på www.kommunalsakassa.se

Webbplats: www.kommunalsakassa.se

Ledarnas arbetslöshetskassa

Ledarnas arbetslöshetskassa är för dig som innehar en chefsbefattning eller innehar en ledande funktion som anställd eller företagare.

Rätt till medlemskap tillkommer även den som är make, maka eller annan familjemedlem till medlem som leder eget företag och som arbetar i företaget.

Kostnad

115 kronor per månad.

Kontaktuppgifter

Tfn: 08-509 319 00   Fax: 08-509 319 99

E-post: akassan@ledarnasakassa.se

Webbplats: www.ledarnasakassa.se

Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa

Detta är a-kassan för dig som är anställd inom livsmedelsindustrin.

Kostnad

112 kronor per månad.

Kontaktuppgifter

Tfn: 08-796 29 90  Fax: 08-796 29 04

E-post: akassa@livs.se

Webbplats: www.livs-akassa.se

Lärarnas arbetslöshetskassa (LA)

Medlemmarna i Lärarnas arbetslöshetskassa arbetar inom utbildningsverksamhet.

Detta är a-kassan för dig som jobbar som fritidspedagog, grundskolelärare, gymnasielärare, högskolelärare eller studie- och yrkesvägledare.

Kostnad

110 kronor per månad.

Kontaktuppgifter

Tfn: 08-737 65 00   Fax: 08-737 66 95

Webbplats: http://www.lararnasakassa.nu/

Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa

Pappersindustriarbeternas a-kassa är för dig som är anställd inom pappers- och massaindustrin.

Kostnad

129 kronor per månad.

Kontaktuppgifter

Tfn: 08-796 61 00   Fax: 08-411 41 79

E-post för ersättning: ersattningakassan@pappers.se för medlemmar: medlemakassan@pappers.se

Webbplats: www.pappersakassa.se

Skogs- och lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa (SLAK)

Detta är a-kassan för dig som jobbar inom skogs, lantbruk och miljöområdet. Även anställde tjänstemän och egenföretagare inom dessa branscher.

Kostnad

Medlemsavgiften är 1 % av din lön, dock aldrig mer än 252 kronor per månad.

Kontaktuppgifter

Tfn: 08-408 099 65
Fax: 08-583 532 90
E-post:: slak@slf.a.se
Webbplats: http://slf-facket.se.sitebuilder.loopia.com/

Småföretagarnas arbetslöshetskassa (SmåA)

SMÅA är a-kassan för dig som är småföretagare. En företagare är en fysisk person som bedriver förvärvsarbete självständigt och yrkesmässigt , och som den fysiska personen personligen har utfört arbete i och har ett väsentligt inflytande över.

I väsentligt inflytande kan ingå att:

 • Vara majoritetsägare i företaget (om ni är två delägare ska du äga 50 procent eller mer av aktierna)
 • Sitta i styrelsen som ledamot eller suppleant
 • Vara ensam firmatecknare
 • VD
 • Ha eller ha haft ett inflytande i verksamheten som har varit så starkt att det ekonomiska utfallet till stor del berott

Även företagares make/maka får vara medlemmar och övriga familjemedlemmar som arbetar inom små- och medelstora företag verksamma i Sverige.

Du får även vara medlem om du arbetar och är medlem i styrelsen i en ekonomisk förening.

Kostnad

128 kronor per månad.

Kontaktuppgifter

Tfn: 08-723 44 00 måndag-torsdag kl. 9.00-16.00, fre kl. 9.00-13.00

Fax: 08-411 58 28

E-post: info@smakassa.se

Webbplats: www.smakassa.se

STs arbetslöshetskassa

Denna  a-kassan är begränsad till personer anställda hos stat, kommun, landsting, företag eller inrättning vars verksamhet utgörs av samhällsservice och helt eller delvis finansieras av skatter eller avgifter.

A-kassan omfattar även personer i verksamheter som bedrivs på uppdrag av staten samt anställda inom understödsföreningar.

Kostnad

110 kronor per månad.

Kontaktuppgifter

Tfn: 08-517 590 00, kl. 9.00 – 11.30  Fax: 08-517 590 99
E-post: ersattning@stsakassa.se eller medlemskap@stsakassa.se
Webbplats: www.stsakassa.se

Svensk Handels arbetslöshetskassa (SHA)

Detta är a-kassan för dig som är företagare. A-kassa omfattar alla som är företagare, företagsledare, ägare och delägare inom detalj- och grossisthandel samt service.

Även för dig som är företagare inom tillverkning, tjänster, jordbruk, skogsbruk, jakt, gruvor och mineralutvinning.

Företagares make eller maka har också rätt till medlemsskap samt övriga familjemedlemmar som i verksamheten.

Kostnad

129 kronor per månad.

Kontaktuppgifter

Tfn: 08-506 471 00 mån-fre kl. 9.00- 11.00,
under sept-april även mån-torsd kl. 15.00-16.00
Fax: 08-506 471 40
Webbplats: www.akassan.com

Sveriges arbetares arbetslöshetskassa (SAAK)

Du kan bli medlem i SAAK oavsett vilken bransch du tillhör och oavsett om du är anställd eller företagare. Undantaget är om du är företagare med anställda, det vill säga en arbetsgivare.

Kostnad

135 kronor per månad.

Kontaktuppgifter

Tfn: 08-545 912 50  Fax: 08-545 912 59
E-post:  kontakt@saak.se
Webbplats: www.saak.se

Säljarnas arbetslöshetskassa

A-kassan är till för alla anställda och företgare som utför säljverksamhet av varor och tjänster.

Kostnad

130 kronor per månad.

Kontaktuppgifter

Tfn: 08-617 02 60  Fax: 08-652 15 10
E-post: info@saljarnas-akassa.se
Webbplats: www.saljarnas-akassa.se

Transportarbetarnas arbetslöshetskassa

Detta är a-kassan för dig som är anställd inom transportverksamhet.

Kostnad

120 kronor per månad.

Kontaktuppgift

Tfn: 0771-40 30 01  Fax: 08-24 03 19
Webbplats: http://www.transportsakassa.se/

Unionens arbetslöshetskassa

Unionens a-kassa är för dig som arbetar som tjänsteman inom de teknik- och kunskapsbaserade sektorerna av arbetsmarknaden.

A-kassan är även för dig som är tjänsteman inom företag och organisationer som är verksamma inom  handel, transport och ideella organisationer.

Även för dig som arbetar inom svensk scenkonst, film, radio, television. Även musiker och korister verksamma i svenska symfoniorkestrar, kammarensembler, musikteatrar, teaterföretag, statlig och regional musikverksamhet samt radio och television.

Även för dig som är verksam inom apoteks- och läkemedelsverksamhet såsom försäljning, både på apotek och i annan näringsverksamhet, distribution, framställning och tillverkning samt lokalvård.

Samt för dig som är verksam inom forskning vid universitet, högskola och hos läkemedelstillverkare.

A-kassan välkomnar både dig som är verksam som anställd eller företagare inom dessa områden.

Vanliga yrken hos medlemmar:

Ingenjör, projektledare, ekonom, IT-konsult, administratör, tekniker, chef och säljare.

Glöm inte att även ansöka om medlemskap till fackförbundet Unionen – Läs mer om fackförbundet Unionen här!

Kostnad

112 kronor per månad.

Kontaktuppgifter

Tfn: 0770-77 77 88
E-post: via webben
Fax Malmö: 040-611 80 77, fax Stockholm: 08-504 167 01
Webbplats: http://www.unionensakassa.se/