Vanliga frågor

Vanliga frågor

Vanliga frågor om fackförbund

Vad är idén med ett fackförbund?

Alla fackförbund bygger på samma idé – att anställda går ihop för att stärka sin position. Om du som anställd går ihop med dina kollegor och tillsammans kommer överens om vilka villkor ni vill ha på arbetsplatsen och förhandlar mot arbetsgivaren som grupp, har ni skapat er ett bra förhandlingsläge.

Två av fackförbundens främsta uppgifter är att se till att alla anställda mår bra på jobbet och att alla får en god löneutveckling.

Vilket fackförbund tillhör jag?

Du väljer fackförbund utifrån vad du arbetar med. Gå till vår jämförelse av fackförbund för att hitta rätt fackförbund utifrån ditt yrke.

Vad är en centralorganisation?
En centralorganisation är en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation på riksnivå där medlemmarna är självständiga förbund. För arbetstagare finns det i Sverige tre centralorganisationer, Landsorganisationen I Sverige (LO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO) och Sveriges akademikers centralorganisation (SACO).

Som exempel har Tjänstemännens centralorganisation totalt 14 stycken fackförbund som medlemmar, bland annat Unionen och Vårdförbundet.

Hur byter jag fackförbund?
Det första du behöver göra är att begära utträde från ditt nuvarande fackförbund. Detta är ingen tidskrävande process utan allt du behöver göra är att kontakta ditt fackförbund genom att skicka ett skriftligt medelande, antingen via mail eller post. Kontaktuppgifter finner du enklast på ditt fackförbunds hemsida. Kom ihåg att specificera om du vill byta fackförbund eller a-kassa, om du är ansluten till ett fackförbund som även har en a-kassa ansluten till sig.

Meddelandet bör innehålla följande information:

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Datum du vill att medlemsskapet ska upphöra.
 • Orsak till utträde.

Exempel på text:

“Hej,

Jag heter Karin Andersson och mitt personnummer är 123456-7890. Jag vill avslut mitt medlemsskap i ert fackförbund, med slutdag 2019-01-31. Anledningen är att jag kommer övergå till Kommunals fackförbund.”

När du fått ditt utträde bekräftat återstår bara att ansöka om medlemsskap hos ditt nya fackförbund. Detta gör du enklast genom att besöka ditt nya fackförbunds hemsida. Oftast går det att ansöka om medlemskap på bara några minuter genom att signera med Bank ID. Alternativt har du alltid möjligheten att ringa fackförbundet och beställa hem en blankett som du kan fylla i för hand.

Kom ihåg: Ansök om ditt nya medlemsskap så fort du fått ditt utträde bekräftat, för att minimera risken för glapp.

Obsevera: Denna guide är generell. Ditt fackförbund kan ställa andra krav för att acceptera utträdet, exempelvis att du behöver fylla i en speciell blankett via fackförbundets hemsida.

Vad är en inkomstförsäkring?

Som medlem i ett fackförbund ingår ofta en så kallad inkomstförsäkring. Inkomstförsäkringen täcker skillnaden mellan a-kassans ersättning upp till 80 % av din lön, vilket kan vara en avgörande skillnad för din ekonomi den dag du blir ofrivilligt arbetslös. Villkoren skiljer sig mellan fackförbunden men grundkravet är att du även måste vara medlem i en a-kassa.

Maximal ersättning från a-kassan vid arbetslöshet är 80 % av ersättningstaket på 25 025 kr per månad, det vill säga 20 020 kr per månad. Om din nuvarande inkomst är 50 000 kr medför en inkomstförsäkring som täcker 80 % av din lön att du istället för 20 020 kronor får ut hela 40 000 kr per månad under cirka 100 – 150 ersättningsdagar, beroende på villkoren för just din försäkring.

Är du medlem i ett fackförbund som saknar inkomstförsäkring? Eller vill du utöka dina ersättningsdagar till 300 stycken? Se i så fall vår sammanställning över privata inkomstförsäkringar.

Vad är ett kollektivavtal?
Kollektivavtalet är en skriftlig överenskommelse som tecknas mellan en facklig organisation och en arbetsgivare som styr vilka löner och arbetsvillkor som ska gälla på arbetsplatsen. Kollektivavtalen medför att branschen får liknande regler och att arbetsgivaren inte kan konkurrera med låga lönevillkor.

Saknar du kollektivavtal på din arbetsplats? I så fall är det arbetsgivaren som sätter reglerna och villkoren. Du kan i så fall missa viktiga försäkringar och ersättningar som du bör ha rätt till.

Genom kollektivavtalet har fackförbundet förhandlat fram villkor för bland annat:

 • Lägsta löner
 • Återkommande löneökningar
 • Ersättning vid arbete på övertid och obekväm arbetstid
 • Rätt till betald ledighet
 • Regler vid anställning och uppsägning
 • Försäkringar
Vad är ett medlemslån?

De flesta fackförbund erbjuder sina medlemmar förmånliga lån, så kallade medlemslån, som fackförbunden har förhandlat fram hos en eller flera banker. Medlemslånen kan avse både bolån och privatlån (blancolån), beroende på vilket fackförbund du tillhör. Se vår sammanställning över medlemslån om du vill veta vilket fackförbund som ger dig den lägsta räntan.

Vanliga frågor om A-kassan

Vad är a-kassan?

Arbetslöshetskassan, den så kallade a-kassan, är ett försäkringssystem som betalar ut inkomstrelaterad ersättning till sina medlemmar vid arbetslöshet. I Sverige finns det 27 a-kassor med totalt 3,5 miljoner medlemmar.

Vad är skillnaden mellan a-kassan och facket?
Huvudsyftet med a-kassan är att fungera som en försäkring, där medlemmarna får ersättning när dem blir arbetslösa.

Ett fackförbund är en organisation som organiserar arbetstagare. Fackförbunden stödjer och hjälper sina medlemmar när det kommer till löner, anställningsvillkor, arbetsmiljö, vidareutbildning och jämställdhet.

Varför ska jag gå med i a-kassan?
Skulle du klara dig utan inkomst om du plötsligt blir arbetslös? Har du en tillräckligt stor ekonomisk buffert för att exempelvis behålla ditt boende eller din bil? Genom medlemsskap i arbetslöshetskassan får du ersättning vid arbetslöshet upp till 300 ersättningsdagar. Medlemskapet ger dig en stor trygghet för en väldigt liten kostnad, den genomsnittliga medlemsavgiften för Sveriges a-kassor är endast 137 kronor per månad.
Hur mycket ersättning kan jag få från a-kassan?
Hur stor din ersättning blir beror på hur länge du har varit medlem, hur mycket du har arbetat och vilken inomst du har haft.

En ersättningsperiod består av 300 ersättningsdagar. Har du barn under 18 år när din ersättningsperiod tar slut får du ytterligare 150 ersättningsdagar. Du kan maximalt få ersättning för fem dagar per vecka, vilket innebär i genomsnitt 22 dagar per månad.

Maximalt 20 020 kronor per månad – det vill säga cirka 14 500 kronor efter skatt

Du uppfyller medlemsvillkoret om du har varit medlem i en a-kassa i 12 månader. Om du även uppfyller arbetsvillkoret under din tid som medlem kan du får arbetslöshetsersättning. Arbetlöshetsersättningen är maximalt 80 % av din tidigare inkomst och maximalt 910 kronor per dag de första 100 ersättningsdagarna.

För att få den maximala ersättningen på 910 kronor per dag måste du ha tjänat minst 25 025 kronor per månad det senaste året innan arbetslösheten. Ersättningen 910 kronor per dag innebär en månadsersättning på 20 020 kronor, det vill säga cirka 14 500 kronor efter skatt.

Från och med dag 101 sjunker ersättningen till 760 kronor per dag, men du kan fortfarande få ersättning upp till 80 procent av din lön. Från och med dag 201 sjunker ersättningsnivån till 70 procent, men fortfarande högst 760 kronor.

Grundersättningen ger dig maximalt 365 kronor per dag

Om du blir arbetslös innan du hunnit vara medlem i 12 månader kan du få ett så kallat grundbelopp på maximalt 365 kronor per dag, om du uppfyller ett arbetsvillkor. Grundbelopp kan du även få om du har varit medlem i tolv månader men inte uppfyller arbetsvillkoret inom medlemstiden. För att få ut den högsta ersättningen på 365 kronor per dag behöver du ha arbetat i genomsnitt 40 timmar per vecka i tolv månader.

Vilken a-kassa tillhör jag?
Du väljer a-kassa utifrån ditt yrke, då samtliga medlemmar i en a-kassa behöver arbeta med liknande arbetsuppgifter. Dock finns några få undantag – Alfa-kassan och SAAK ställer inga krav på vare sig bransch eller yrke.

Vi har sammanställt alla a-kassor som finns i Sverige under rubriken A-kassa, där kan du enkelt leta upp en a-kassa som passar just dig.

Hur blir jag medlem i a-kassan?

Efter att du har hittat en a-kassa som passar in på ditt yrke med vår sammanställning, gå in på a-kassans hemsida. Där kan du oftast skicka in din medlemsansökan helt elektroniskt med Bank ID på bara några minuter. Du har alltid alternativet att skriva ut en blankett som du kan skicka med post.

Hur byter jag a-kassa?

Det första du behöver göra är att begära utträde från din nuvarande a-kassa. Detta är ingen tidskrävande process utan allt du behöver göra är att kontakta din a-kassa genom att skicka ett skriftligt medelande, antingen via mail eller post. Kontaktuppgifter finner du enklast på din a-kassas hemsida. Kom ihåg att specificera om du vill byta fackförbund eller a-kassa, om du är ansluten till en a-kassa som även har ett fackförbund ansluten till sig.

Meddelandet bör innehålla följande information:

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Datum du vill att medlemsskapet ska upphöra.
 • Orsak till utträde.

Exempel på text:

“Hej,

Jag heter Karin Andersson och mitt personnummer är 123456-7890. Jag vill avslut mitt medlemsskap i er a-kassa, med slutdag 2019-01-31. Anledningen är att jag kommer övergå till Kommunals a-kassa.”

När du fått ditt utträde bekräftat återstår bara att ansöka om medlemsskap hos din nya a-kassa. Detta gör du enklast genom att besöka din nya a-kassas hemsida. Oftast går det att ansöka om medlemskap på bara några minuter genom att signera med Bank ID. Alternativt har du alltid möjligheten att ringa a-kassan och beställa hem en blankett som du kan fylla i för hand. För kontaktuppgifter till a-kassorna, se vår sammanställning.

Kom ihåg: Ansök om ditt nya medlemsskap så fort du fått ditt utträde bekräftat, för att minimera risken för glapp.

Obsevera: Denna guide är generell. Din a-kassa kan ställa andra krav för att acceptera utträdet, exempelvis att du behöver fylla i en speciell blankett via a-kassans hemsida.

Hur länge kan jag få ersättning från a-kassan?
En ersättningsperiod består av 300 ersättningsdagar. Har du barn under 18 år när din ersättningsperiod tar slut får du ytterligare 150 ersättningsdagar. Du kan maximalt få ersättning för fem dagar per vecka, vilket innebär i genomsnitt 22 dagar per månad.

En ersättningsperiod inleds med sju karensdagar, du får alltså ingen ersättning dina sju första dagar. Tänk på att du kan inte räkna av mer än fem karensdagar per vecka.

Om du har arbetat under din arbetslöshet har du möjligheten att få en ny ersättningsperiod när dina 300 ersättningsdagar är förbrukade. Detta är något som din a-kassa utreder när du har cirka 50 dagar kvar av din period.

Om du inte uppfyller kravet om en ny period – prata med din Arbetsförmedling

Arbetsförmedlingen kan ordna en plats till dig i jobb- och utvecklingsgarantin. Som deltagande i detta program får du aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Din ersättningen från aktivitetsstödet motsvarar den dagpenning som du skulle fått från a-kassan. Din a-kassa beräknar din dagpenning och skickar underlaget till Försäkringskassan.

Hur mycket måste jag ha arbetat för att få a-kassa?
För att kunna ansöka om ersättning från a-kassan måste du uppfylla ett så kallat arbetsvillkor. Du uppfyller ett arbetsvillkor om du under de senaste tolv månaderna innan arbetslösheten gjort något av följande:

 • Förvärvsarbetat i minst sex kalendermånader. Alla sex månader måste innehålla minst 80 arbetade timmar.
 • Förvärvsarbetat i minst 480 timmar under sex sammanhängande kalendermånader och arbetat minst 50 timmar i varje månad.

Förklaring: Förvärvsarbete är arbete du får lön för att utföra.

Som förvärvsarbet räknas också tid med:

 • betald semester med bibehållen lönledighet som betalas av arbetsgivaren (inte sjuklön)
 • avgångsvederlag/ekonomiskt skadestånd
 • skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA)
 • anställning med lönebidrag (Lönebidrag är en ekomisk komepensation till en arbetsgivare som anställer en person med nedsatt arbetsförmåga
 • anställning inom Samhall
 • anställning med anställningsstöd
 • nystartsjobb (Nystartsjobb är ett incitament som arbetsförmedlingen vem som kan få)

Om det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret kan upp till två månader med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in.

Vilka villkor måste jag uppfylla för att få a-kassa?
1. Grundvillkor

För att få rätt till ersättning från a-kassan behöver du förutom ett arbetsvillkor och ett medlemsvillkor uppfylla tre grundvillkor. Dessa grundvillkor innabär att du måste:

 • kunna arbeta minst tre timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan
 • vara registrerad som arbetssökande på Arbetsförmedlningen
 • stå till arbetsmarknadens förfogande. Vilket innebär att du har för avsikt att arbeta och att det inte finns något hinder för detta.

2. Medlemsvillkor

För att få ersättning måste du ha varit medlem i en a-kassa under en sammanhängande period av tolv månader.

3. Arbetsvillkor

För att kunna ansöka om ersättning från a-kassan måste du uppfylla ett så kallat arbetsvillkor. Du uppfyller ett arbetsvillkor om du under de senaste tolv månaderna innan arbetslösheten gjort något av följande:

 • Förvärvsarbetat i minst sex kalendermånader. Alla sex månader måste innehålla minst 80 arbetade timmar.
 • Förvärvsarbetat i minst 480 timmar under sex sammanhängande kalendermånader och arbetat minst 50 timmar i varje månad.

Förvärvsarbete är arbete du får lön för att utföra.

Som förvärvsarbet räknas också tid med:

 • betald semester med bibehållen lönledighet som betalas av arbetsgivaren (inte sjuklön)
 • avgångsvederlag/ekonomiskt skadestånd
 • skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA)
 • anställning med lönebidrag (Lönebidrag är en ekomisk komepensation till en arbetsgivare som anställer en person med nedsatt arbetsförmåga
 • anställning inom Samhall
 • anställning med anställningsstöd
 • nystartsjobb (Nystartsjobb är ett incitament som arbetsförmedlingen vem som kan få)

Om det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret kan upp till två månader med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in.

Jag har fler frågor om a-kassan, vart ska jag vända mig?

Vi rekommenderar broschyren Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen – av Arbetslöshetskassornas Samorganisation.

Eventuella medlemsfrågor kan du ta direkt med den a-kassa som du är intresserad av att gå med i.